پست منتخب هفته

کتاب بخوانید؛ از نوع خلاصه‌اش!

آذر ۱۶, ۱۳۹۶

خلاصه کتاب

آخرین باری که یک کتاب دست‌تان گرفته‌اید و تا آخرش را خوانده‌اید کِی بوده!؟ اصلا یادتان هست؟ انگار ساختار زندگی‌های امروزی ما طوری بنا شده که در آن جایی برای کتاب نباشد؛ خواب، مسیر شلوغ و ترافیک سنگین، کار، تکرار همان مسیر پرترافیک، احتمالا شام و شاید کمی تفریح و باز خواب. باید خودمان فکری کنیم، باید جایی برای مطالعه پیدا کنیم.