پست منتخب هفته

سلبریتی‌های همیشه‌طلب‌کار

شهریور ۱۸, ۱۳۹۷

سلبریتی

در این یادداشت درمورد افراد مشهور و سلبریتی حرف زده‌ام که هر روز بیش‌تر می‌شوند و بر میزان طلب‌کاری‌شان هم اضافه می‌شود.