پست منتخب هفته

چرا هر کلیک شما در عصر پساحقیقت مهم است

شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

پساحقیقت

برای بهره‌گیری از جنبه‌های مثبت اینترنت، باید ویژگی‌های عصر پساحقیقت را بشناسیم و به اهمیت تک‌تک کلیک‌هایمان فکر کنیم. موضوع اصلی این یادداشت همین است.