سفارش عکاسی پرتره، محصول، رویداد و…

سفارش عکاسی پرتره، محصول، رویداد و...

برای سفارش عکاسی در دسته‌بندی مورد نظرتان (عکاسی پرتره، عکاسی محصول، عکاسی رویداد، عکاسی از حیوانات خانگی، عکاسی طبیعت و…) فرم زیر را تکمیل کنید و دکمه‌ی ارسال را بزنید. در اسرع وقت برای هماهنگی یک یا چند جلسه عکاسی، با شما تماس گرفته خواهد شد.

لطفا در بخش توضیحات تکمیلی، جزئیات پروژه و عکس‌های مورد نظرتان را تا جایی که ممکن است و به شکل خلاصه شرح دهید تا قبل از تماس، تعیین هزینه‌ی حدودی ممکن باشد.

اگر فرم پر کردن را دوست ندارید، درهای تلگرام من هم به روی شما باز است.

هزینه‌ی نهایی براساس زمان مورد نیاز برای عکاسی و ادیت کامل و تعداد عکس‌های تحویلی محاسبه می‌شود.